การขุดเจาะน้ำมันในไทย เค้าทำกันตรงไหนบ้าง

น้ำมันนับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของไทย เพราะมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องของพลังงานที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้เดินหน้าต่อไปได้ ลองนึกภาพว่า เราไม่มีน้ำมันมาหล่อเลี้ยงสักวันหนึ่ง โลกของเรามันคงจะโกลาหลไม่น้อย ไทยเราเองก็เป็นแหล่งหนึ่งที่สามารถขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาใช้ได้ ว่าแต่น้ำมันในไทยอยู่ตรงไหนบ้าง สภาพพื้นที่ของการขุดเจาะน้ำมัน การขุดเจาะน้ำมันในไทยนั้น สภาพแวดล้อมรอบข้างถือว่าสำคัญมาก โดยทั่วไปแล้ว สภาพพื้นที่ของการขุดเจาะน้ำมันของไทยเรานั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งจะเป็นสภาพพื้นที่บนบก(ที่ใครหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเราสามารถขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาได้) โดยพื้นที่แบบนี้จะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคกลาง โดยพื้นที่แบบนี้เรามักจะค้นพบแหล่งขุดเจาะขนาดเล็กเท่านั้น สองพื้นที่กลางทะเลหรือว่ากลางอ่าว โดยแหล่งขุดเจาะน้ำมันแบบนี้ในบ้านเราจะเป็นพื้นที่อ่าวไทยเป็นหลักเพราะเป็นพื้นที่โดยกรรมสิทธิ์ของไทยเราอย่างแท้จริง […]