ผลกระทบจากค่าน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน

วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากค่าน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทุกคนได้ลองคิดตมกันครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ว่าทำไมสิ่งของต่างๆ จึงมีราคาที่สูงขึ้น ทั้งๆ ที่ต้นทุนการผลิตไม่ได้สูงขึ้นเลย ต้องบอกก่อนเลยว่า น้ำมันมีประโยชน์อะไรบ้าง อย่างแรกคือ มันคือพลังงานที่เอาไว้เดินทาง ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางเรือ รถยนต์หรือแม้กระทั่ง เครื่องบินก็ยังต้องใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงาน สำคัญในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ตามโรงงาน ในการใช้เครื่องจักรกับขั้นตอนการผลิตยังต้องใช้น้ำมันแทนไฟฟ้า ครับ ดังนั้น สิ่งของที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้จึงมีราคาปรับตามตัวแปล น้ำมันด้วย […]