การขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง

Oil drilling pic

ประเทศนับว่าเป็นประเทศที่มีชัยภูมิดีมาก ตามสภาพภูมิประเทศแล้วไทยเราถือว่ามีความโดดเด่นมากทั้งภูเขา ทะเล แผ่นดิน มากมายความหลากหลายเหล่านี้ส่งผลถึงทรัพยากรของประเทศด้วย ไทยเรามีทรัพยากรมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือน้ำมันจนถึงก๊าซธรรมชาติ ไทยเราก็มีเยอะเหมือนกัน แม้จะไม่มากพอจะให้กลายเป็นมหาอำนาจเรื่องนี้ได้ แต่มากพอเอามาใช้ในประเทศได้ไทยเราจะเค้าขุดเจาะน้ำมันตรงไหนอะไรยังไงบ้าง เราจะมาเล่าให้ฟัง

แหล่งขุดเจาะน้ำมันไทยในปัจจุบัน

ประเทศไทยเรานั้นมีสภาพแวดล้อมมากมายสะสมกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดทรัพยากรสะสมตามขึ้นไปด้วย น้ำมันเองก็เช่นกันไทยเรามีแหล่งขุดเจาะน้ำมันเยอะมาก แต่เราแบ่งประเภทของแหล่งขุดน้ำมันได้สองชนิด หนึ่งคือแหล่งขุดเจาะน้ำมันบนบกแหล่งขุดเจาะกลุ่มนี้เราจะพบได้แถวภาคเหนือ ไล่ลงมาจนถึงภาคอีสาน จนถึงภาคกลาง แหล่งขุดเจาะน้ำมันแบบนี้จะเป็นแหล่งขุดเจาะขนาดเล็ก กระจายตัวในหลายพื้นที่ สองเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันในทะเล อันนี้จะเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศเลยทีเดียว แหล่งขุดเจาะน้ำมันในทะเลเราจะได้จากทะเลอ่าวไทยเป็นหลัง ฝั่งอันดามันไม่มีและเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

แหล่งขุดเจาะน้ำมันบนบนบก

อย่างที่บอกไป แหล่งขุดเจาะน้ำมันบนบกจะกระจายตัวเป็นเหมือนกับแหล่งขุดเจาะน้ำมันขนาดเล็กกระจายตัวไปตามพื้นที่ที่ได้รับการค้นพบ ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคกลาง แหล่งขุดเจาะน้ำมันที่สำคัญได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่แหล่งขุดเจาะน้ำมัน ฝาง ขุดน้ำมันดิบได้ 1,000 บาร์เรลต่อวัน จังหวัดกำแพงเพชรที่นี่มีแหล่งขุดเจาะรวมกันหลายจุดไล่มาตั้งแต่แหล่งสิริกิติ์ ทับแรด, หนองตูม, หนองมะขาม อีกมากมายสามารถผลิตน้ำมันได้มากถึง 30,000 บาร์เรลต่อวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นแหล่งที่ชื่อว่าแหล่งวิเชียรบุรี อยู่ในพื้นที่ศรีเทพ. นาสนุ่น, บ่อรังเหนือ, วิเชียรบุรี ผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 2, 200บาร์เรลต่อวัน

ภาคกลางก็มีแหล่งขุดเจาะน้ำมันด้วย อยู่สองแหล่งที่สำคัญ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งชื่อว่า แหล่งอู่ทอง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง กับ อำเภออู่ทอง ผลิตน้ำมันดิบได้ 350 บาร์เรลต่อวัน จังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ผลิตน้ำมันดิบได้ 350 บาร์เรลต่อวัน

ภาคอีสานมีแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก มีอยู่สองจังหวัด จังหวัดขอนแก่นที่อำเภอน้ำพอง ผลิตได้ที่ 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จังหวัดอุดรธานี ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ที่ 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แถมด้วยก๊าซธรรมชาติเหลว 450 บาร์เรลต่อวัน

แหล่งขุดเจาะน้ำมันในทะเลในประเทศไทย

สำหรับแหล่งขุดเจาะน้ำมันแหล่งใหญ่ของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งในทะเลเป็นหลัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในทะเลนั้น แหล่งพลังงานมีปริมาณใหญ่กว่า(เนื่องจากเป็นการสะสมพลังงานใต้ดิน อีกทั้งสะสมมานานกว่าบนแผ่นดินมาก) สามารถทำได้มากกว่าเนื่องจากห่างไกลจากผู้คน  อย่างที่บอกไปว่าแหล่งขุดเจาะของเราจะตั้งอยู่ในอ่าวไทยเป็นหลัก ซึ่งตั้งชื่อจุดที่ขุดเจาะไม่เหมือนกัน เริ่มจากแหล่งขุดเจาะจัสมิน กับบานเย็น แหล่งผลิตน้ำมันดิบได้ 12,000 บาร์เรลต่อวัน สองแหล่งบัวหลวงผลิตน้ำมันดิบได้ 7,400 บาร์เรลต่อวัน สามแหล่งสงขลาผลิตน้ำมันดิบได้ 17,500 บาร์เรลต่อวัน สี่แหล่งเอราวัณแหล่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศเราเลยเนื่องจากเป็นแหล่งที่ผลิตน้ำมันดิบได้มากที่สุดต่อวันถึง 30,000 บาร์เรลต่อวัน อีกทั้งแหล่งนี้จะเป็นเหมือนกับหลายๆแหล่งมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็น บรรพต, ปลาทอง, สตูล, แหล่งไพลิน อีกทั้งยังมีก๊าซธรรมชาติเหลวอีก 53,800 บาร์เรลต่อวัน สุดท้ายเป็นแหล่งทานตะวันที่ผลิตน้ำมันดิบได้มากถึง 25,000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตามแม้ไทยเราจะผลิตน้ำมันดิบได้ด้วยตัวเองแต่เราก็ต้องช่วยกันประหยัดเพื่อเก็บน้ำมันไว้ให้กับลูกหลานต่อไป