Top 10 เจ้าพ่อบ่อน้ำมันที่รวยที่สุดในโลก

น้ำมัน ถือเป็นสิ่งที่ประชากรบนโลกต้องการใช้มากที่สุด เพราะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ดังนั้นใครที่มีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหรือปิโตรเลียมจึงเป็นผู้ที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดในตอนนี้ ซึ่งในปัจจุบันน้ำมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เราจำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน และมีแผนว่าความต้องการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือปิโตรเลียมนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยียุคสมัยที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ ในปัจจุบัน วันนี้เราจะมาจัดอันดับผู้ที่ถือว่ามีบ่อน้ำมันมากที่สุดในโลก ซึ่งจะจัดเป็นอันดับ Top 10  จากมากไปหาน้อย เพื่อให้เป็นความรู้นำไปเป็นองค์ประกอบในการศึกษาต่อไป ซึ่งผู้ที่มีน้ำมันในครอบครองมากที่สุดมีทั้งหมดดังนี้ Saudi Aramco เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศซาอุดิอาระเบีย […]